Klein of groot, uw redder in nood !

016 / 788.329

- Juridische informatie -

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden die op deze site van toepassing zijn.

Eventueel verstrekte persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor administratieve doeleinden door Takeldienst Champagne, maar blijven steeds strikt vertrouwelijk.

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen en logo's zijn eigendom van Internationale Takeldienst Champagne bvba en zijn beschermd door het auteursrecht en/of andere wetten op intellectuele eigendommen. Gebruik hiervan kan enkel na schriftelijke toelating van de eigenaar. Op de contact-pagina vindt u alle gegevens over de ontwerper van deze website en over de eigenaars van Takeldienst Champagne.

Andere logo's, afbeeldingen of bedrijfsnamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. Het is wel toegelaten om:
a) fragmenten uit het materiaal op deze website af te drukken of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik, of
b) het materiaal op deze website te kopiëren met de bedoeling het, niet voor commerciële doeleinden, door te sturen naar individuen voor persoonlijk, louter informatief, gebruik.

Dit alles op voorwaarde dat Takeldienst Champagne Tienen als bron van informatie wordt vermeld en dat die derden ervan op de hoogte worden gesteld dat deze algemene voorwaarden op hen van toepassing zijn en moeten worden nageleefd.

xhtml10valid getfirefoxcss3valid